Hvem kan blive medlem:

Jf. Foreningens love §1 stk. 1

Kan alle ansatte ved de kommunale & statslige beredskaber blive optaget som medlem i Brandfolkenes Assistanceforening.
Dette gælder tillige ægtefælle/samlever


Jf. Foreningens love §2 stk. 1

Har pensioneret personale, ægtefæller/samlevere eller efterladte samme rettigheder til medlemskab som ansatte.


Jf. Foreningens love kan andre personer kun optages som medlem af foreningen efter beslutning af generalforsamlingen.

Ønsker du at blive medlem af Brandfolkenes Assistanceforening.